دومین گام از رویداد فرهنگی ورزشی جمعه های بلوار برگزار شد
۱۳۹۷/۱۲/۲۴

بازدید

دومین گام از رویداد فرهنگی ورزشی «جمعه های بلوار»  با هدف افزایش شور و نشاط اجتماعی و اشاعه فرهنگ در اماکن عمومی در پارک قدس این شهر برگزار شد..


دومین گام از رویداد فرهنگی ورزشی «جمعه های بلوار»  با هدف افزایش شور و نشاط اجتماعی و اشاعه فرهنگ در اماکن عمومی در پارک قدس این شهر برگزار شد.

 نقاشی روی سنگ های موج شکن بلوار، رویداد فرهنگی تبادل کتاب "تو هم بخوان"، موسیقی خیابانی، برپایی ایستگاه بازی کودک و خانواده، نقاشی دیواری، نمایش خیابانی، نمایش عروسک های غول پیکر و برنامه های ورزشی از جمله برنامه های این رویداد بود.

شایان ذکر است نهمین گام از رویداد فرهنگی «تو هم بخوان» نیز  در جمعه های بلوار انزلی برگزار گردید و نکته قابل توجه در این برنامه استفاده از زبان گیلکی در طول برنامه و خوانش دستان با این زبان بود.

تو هم بخوان پروژه ای کتاب خوانی است در راستای کمک به گردش کتاب میان دوستداران کتاب و کتابخوانی که در بندر انزلی برگزار می گردد.