دو اتوبوس بازسازی شده به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بازگردانده شد
۱۳۹۸/۰۲/۲۳

بازدید

از سال گذشته با توجه به لزوم بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی برای رفاه حال شهروندان بندرانزلی بازسازی اتوبوس های فرسوده شهری در دستور کار شهرداری انزلي قرار گرفت.


علاوه بر بازسازی کامل فنی و موتوری و همچنین بدنه اتوبوس ها ، به سیستم های گرمایشی و سرمایشی نیز مجهز شده و با توجه به مصوبات کمیسیون زیباسازی شهرداری، مقرر شد که اتوبوسهای بازسازی شده به صورت یک شکل رنگ آمیزی شوند.