ديدار شهردار بندرانزلي با جانبازان شهرداري
۱۳۹۸/۰۱/۲۲

بازدید

همزمان با چهارم شعبان خجسته زادروز میلاد حضرت ابوالفضل (ع) و روز بزرگداشت مقام جانباز شهردار بندرانزلي با جانبازان شاغل در شهرداري ديدار كردند.