ديدار عمومي شهردار بندرانزلي با شهروندان
۱۳۹۷/۰۹/۰۱

بازدید

به گزارش اداره ارتباطات شهرداري بندرانزلي ديدار عمومي شهردار بندرانزلي با شهروندان در روز سه شنبه مورخ 29 آبان 97 انجام گرفت.