رفع و کاهش سد معبر میوه فروشان و طبقداران با هدف رعایت حقوق شهروندی با حضور مامورین بازرسی شهرداری بندرانزلی
۱۳۹۹/۰۳/۲۴

بازدید


بعد از درخواست های مردمی: رفع و کاهش سد معبر میوه فروشان و طبقداران با هدف رعایت حقوق شهروندی با حضور مامورین بازرسی شهرداری بندرانزلی