سرمایه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزایش یافت
۱۳۸۸/۱۰/۲۶

بازدید

هیات وزیران با افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران موافقت کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ 1/9/1388 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران موافقت کرد.


بر اساس این مصوبه، سرمایه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از محل بهای اراضی و املاک بافت قدیم انتقالی از سازمان ملی زمین و مسکن، از مبلغ سی و هفت میلیارد و چهارصد ونود و هفت میلیون و هشتصد و سی هزار (000/830/497/37) ریال به مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیارد و ششصد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و چهل و هشت (848/685/663/168) ریال افزایش می‌یابد.


این مصوبه در تاریخ 20 دی ماه سال جاری از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

 
پیوندها :     http://www.imo.org.ir