شهردار بندرانزلی با خانواده های معظم شهیدان والامقام سید كریم اتقیاء و حسن طلوعی دیدار كرد
۱۳۹۲/۰۹/۱۱

بازدید

     شهردار بندرانزلی در دیدار با خانواده‌های گرامی شهید سید کریم اتقیا و شهید حسن طلوعی، با بیان این مطلب که وظیفه دانستیم آغاز کار خود را با دیدار از خانواده‌های معظم شهدا متبرک نماییم،


برنامه‌ها و اقدامات مد نظر شهرداری را به اطلاع خانواده معظم شهدا رساند و افزود تلاش می نماییم با ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، شادی و نشاط را در شهرمان گسترش داده و برای تحقق این هدف، توسعه‌ی سرمایه گذاری را در اولویت کارها قرار داده ایم.