صعود گروه كوهنوردی خاتم شهرداری به ارتفاعات سبلان
۱۳۹۳/۰۶/۰۸

بازدید

     به مناسبت گرامي داشت هفته دولت گروه كوهنوردي خاتم شهرداري بندر انزلي در يك اقدام جمعي به ارتفاعات 4811 متري سبلان صعود كردند.

 گروه صبح 5 شنبه از انزلي به سمت اردبيل حركت كردند شب را در كمپ آنجا ماندند و روز جمعه ساعت 5:30  صبح به سمت قله صعود كردند.

اعضاي اين گروه به ...

 

 


 

     به مناسبت گرامي داشت هفته دولت گروه كوهنوردي خاتم شهرداري بندر انزلي در يك اقدام جمعي به ارتفاعات 4811 متري سبلان صعود كردند.

 گروه صبح 5 شنبه از انزلي به سمت اردبيل حركت كردند شب را در كمپ آنجا ماندند و روز جمعه ساعت 5:30  صبح به سمت قله صعود كردند.

اعضاي اين گروه به ترتيب آقايان :ابراهيم اسدي،نادر وسايلي،مهدي خليلي ، امير احمد پورزاز  ،فرهاد پورباقر،سيد هادي قاسمي،حامد سميعي،  شهرام توانا، حامد پورجمشيديان، عبدالله كاشفي ، نادر امين نيا ، مير شجاع باقرزاده ،آيدين بني يعقوب،و راهنماي گروه آقاي  ميثم شاهبيگي بودند.ضمنا آقايان  محمود شام غزل ،علي شادبخت ، فريبرز شريعت ، سيد عسكر موسوي نيز تداركات گروه را انجام داده و آقاي سهراب پورقربان مسئوليت ترابري گروه را برعهده داشت.

تصاوير مربوط به اين صعود را در زير مشاهده مي كنيد

ضمنا گزارش كامل اين صعود به زودي ارائه مي شود.