ضدعفونی مستمر اتوبوس‌های درون‌ شهری بندرانزلی
۱۳۹۸/۱۲/۰۶

بازدید

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی هر روز اتوبوس‌های درون‌شهری سازمان حمل و نقل شهرداری بندرانزلی، با هدف پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیر نظیر کرونا، ضدعفونی می‌شود.

بر حسب دستور شهردار محترم در جلسه ستاد مدیریت بحران و فرماندار محترم در جلسه شورای بهداشت این اقدام در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و با هدف کاهش انتقال بیماری به شهروندان توسط شهرداری انزلی به صورت مستمر و شب هنگام در حال انجام است.

شایان ذکر است برای افزایش سلامت شهروندان در این اقدام با هماهنگی اداره بهداشت ترکیب لازم جهت ضدعفونی و گندزدایی اتوبوس‌های شهری مشخص شد.