عروسك هاي غول پيكر در جشنواره نوروزي شهرداري بندرانزلي
۱۳۹۸/۰۱/۱۰

بازدید

جشنواره نوروزي شهرداري بندرانزلي در تارخ هاي 8 و 9 فروردين در محوطه شهرداري برگزار شد. نمايش آييني عروسك هاي غول پيكر از جمله برنامه هايي بود كه مورد توجه مخاطبين قرار گرفت.