عملکرد عمرانی شهرداری بندر انزلی ( در شش ماهه اخير - جدول گذاري)
۱۳۹۱/۰۴/۰۷

بازدید

جدول گذاري خيابان مسير حاشيه ضلع جنوبي شنبه بازار روگا

مشخصات : اجرای 1500 متر (جدول کانیو – تک جدول و جو جدول)
اعتبار : 450/000/000 ريال
هدف : ایجاد جاذبه گردشگری و کم نمودن بار ترافیکی


 

جدول گذاری خیابان پاسداران از ابتدا تا انتها (در 5 فاز)

مشخصات : اجرای 10000  متر طول (جوی جدول 50 ×50 )
اعتبار : 5/100/000/000 ريال
هدف : هدایت آبهای سطحی خیابان پاسداران و رفع آبگرفتگی معابر

 

جدول گذاری خیابان  موج منشعب از پاسداران

مشخصات : اجرای 400 متر (جوی جدول)
اعتبار : 160/000/000 ريال
هدف : ایجاد پیاده رو و هدایت آبهای سطحی


جدول گذاری خیابان  پاسداران جنب دانشگاه علمي كاربردي

مشخصات : اجرای 1200 متر (جدول کانیو)
اعتبار : 264/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان نواب

مشخصات : اجرای 1500 متر (تک جدول و جدول کانیو و جوی جدول )
اجرای 2600 متر مربع فرش موزائیک
اعتبار : 970/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو وفضای سبز و  هدایت آبهای سطحی

جدول گذاري خيابان حافظ غربي منشعب از پاسداران

مشخصات : اجرای 600 متر (جدول کانیو)
اعتبار : 135/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

تكميل جدول گذاري خيابان هفت تير

مشخصات : اجرای 200 متر (جوی جدول)
اعتبار : 80/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاری – پیاده رو سازی – و دیوار کشی حاشیه مصلی

مشخصات : اجرای 100 متر (جوی جدول)
اجرای 150 متر مربع دیوار       اجرای 350 متر مربع فرش موزائیک
اعتبار : 500/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاري و لوله گذاري كوي الله اكبر

مشخصات : اجرای 350متر (جدول گذاری ) و 30 متر لوله
اعتبار : 13/875/000 ريال
 هدف : هدایت آبهای سطحی خیابان مورد نظر

 

جدول گذاری خیابان یکتا

مشخصات : اجرای 800متر (جدول کانیو)
اعتبار : 150/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاري گلستان هاي 2 و 4 و 6 واقع در خيابان ساحل قو

مشخصات : اجرای 1200متر (جدول کانیو)
اعتبار : 680/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاري نيمه شعبان خيابان شهيد بيك محمدي

مشخصات : اجرای 600متر (جوی جدول)
اعتبار : 350/000/000 ريال
 هدف : هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاري خ اطبا

مشخصات : اجرای 300متر (جوی جدول 50 ×50)
اعتبار : 100/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاری جنب خیابان شهیدعیسی احسانگر

 مشخصات : اجرای 170متر جوی جدول و 137 متر جدول کانیو
و اجرای 40 متر تک جدول
اعتبار : 160/000/000 ريال
 هدف : رفع آبگرفتگی  و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاري كوچه ياس و پرستو و فلاحتي

مشخصات : اجرای 2300متر (جدول کانیو)
اعتبار : 530/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

جدول گذاری خیابان ارشاد

مشخصات : اجرای 1750متر (جدول کانیو)
اعتبار : 400/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاری خیابان شهيد فرهاد نيك بخش

مشخصات : اجرای 650متر (جدول کانیو)
اعتبار : 150/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاری خیابان ايثار و ناوچه پيكان

مشخصات : اجرای 650متر (جوی جدول)
اعتبار : 260/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاري خيابان 50 واحدي بندر

مشخصات : اجرای 2400متر (جدول کانیو)
اعتبار : 544/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

 

جدول گذاري خيابان مصطفي خميني ( بايندر)

مشخصات : اجرای 250متر (جوی جدول)
اعتبار : 98/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی

جدول گذاري جنب هتل دلفين- اطبا

مشخصات : اجرای 312متر (جدول کانیو)
اعتبار : 80/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو و هدایت آبهای سطحی