عملکرد عمرانی شهرداری بندر انزلی ( در شش ماهه اخير - ساير موارد)
۱۳۹۱/۰۴/۰۷

بازدید

ساماندهي گلزار شهدا بي بي حوريه

مشخصات : ساخت یادمان – مزارها – و روشنائی مزارها
اعتبار : 150/000/000 ريال
 هدف : بزرگداشت یاد شهداء


 

ساخت يادمان شهدا

 مشخصات : احداث یادمان 408 شهید دفاع مقدس
اعتبار : 1/500/000/000 ريال
 هدف : بزرگداشت یاد شهداء

 

احداث ساختمان مديريت بازارچه عرضه مستقيم ميوه و تره بار

مشخصات : 100 متر مربع زیر بنا
اعتبار : 360/000/000 ريال
 هدف : در راستای راه اندازی بازارچه میوه و تره بار

 

احداث سرويس بهداشتي  CNG طالب آباد

مشخصات : 24 متر مربع زیر بنا
اعتبار : 85/000/000 ريال

 

محموطه سازي ساختمان مسكوني گمرك

مشخصات : اجرای 350 متر مربع فرش موزائیک و 200 متر جدول فانتزی
اعتبار : 85/000/000 ريال
 هدف : در راستای زیبا سازی محوطه ساختمان

 

احداث باند كندرو در ضلع جنوبي اتوبان ورودي شهر

 مشخصات : اجرای 4000 متر فرش موزائیک  و 2000 متر تک جدول
اعتبار : 1/110/000/000 ريال
 هدف : احداث پیاده رو