فراخوان احداث و تاسیس مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
۱۳۹۹/۰۴/۲۴

بازدید

فراخوان احداث و تاسیس مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بندرانزلی
تماس جهت کسب اطلاعات:  ۰۱۳۴۴۵۱۵۲۰۰