فراخوان برگزاري مسابقه المان حجمي ميدان امام خميني ( تا تاریخ 20/12/90 تمدید شد)
۱۳۹۰/۱۱/۱۰

بازدید

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 938 مورخ 22/10/90 شوراي اسلامي شهر بندر انزلي و همچنين در راستاي بهسازي و زيبا سازي ميدان امام خميني(ره) با نصب المان حجمي اقدام نمايد. بنابراين از عموم هنرمندان و معماران و طراحان علاقمند دعوت به عمل مي ايد با ارائه طرح مناسب بر اساس شرايط مشروحه در اين فراخوان شركت كنند.


الف – خواسته هاي طرح :

 

-         طرح پيشنهادي با نام ميدان امام خميني (ره) تناسب داشته و محتوي معنوي ان را القا كند.

-         طرح ارائه شده معرف هويت شهر و جذاب براي مردم شهر باشد.

-         حجم المان طراحي شده بايد با ابعاد ميدان تناسب داشته و از تمام زوايا ديد مناسب داشته باشد.

-         طرح پيشنهادي اجرايي ‌‍‌٬ اقتصادي و توجيه پذير باشد.

ب – نحوه ارائه جزئيات طرح :

-         معرفي كامل طرح با ارائه در شيت هاي 70 در 50.

-         نما و برش از زواياي مناسب و گويا ( با مقياس و اندازه گذاري ).

-         رنگ و جنس مصالح و نور پردازي.

-         ارائه ماكت حجمي با اشل دقيق با ارتفاع حداقل 30 سانتيمترو يا ارائه طرح در تصاوير سه بعدي از زواياي مختلف ميدان.

-         فايل كليه مدارك خواسته شده رويCD   يا DVD .

-         تصوير جانمايي به صورت فايل و چاپ شده حداقل در شيت A3 .

-         بديهي است به طرح هايي كه ناقص ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

پ – مشخصات ميدان:

-         مشخصات ميدان از طريق وب سايت و يا به صورتCD    از واحد طرح و زيباسازي در دسترس قرار داده خواهد شد.

 

ت – بررسي و انتخاب :      
 

-         تمامي آثار رسيده توسط هياتي از كارشناسان بررسي و انتخاب مي گردد. شهرداري در رد و يا قبول طرح ها مختار است. ساير آثار درآرشيو شهرداري باقي مانده و عودت داده نخواهد شد.

 

ث – مهلت ارسال آثار :        

-         آثار ارسالي تا پايان وقت اداري مورخ 15/12/90 به واحد طرح و زيباسازي شهرداري تحويل و رسيد دريافت گردد.

 

ح – جوايز :

-         به سه طرح برگزيده بنا به راي هيات داوران به ترتيب مبالغي معادل سي و پنج ميليون ريال و ده ميليون ريال و پنج ميليون ريال اهدا خواهد شد.


لطفا براي دريافت فايل تقشه بر روي گزينه دانلود كليك كنيد.
دانلود