ليست پروژه ها و فعاليت هاي شهرداري بندرانزلي در حوزه هاي مختلف به مناسبت ايام مبارك دهه فجر
۱۳۹۷/۱۰/۲۳

بازدید

ليست پروژه ها و فعاليت هاي شهرداري بندرانزلي در حوزه هاي مختلف به مناسبت ايام مبارك دهه فجر


رديف

دستگاه
 اجرايي

عنوان پروژه

محل
 اجرا

اعتبار
 ملي

اعتبار
استاني

ساير
(ميليون ريال)

جمع
 كل(ميليون ريال)

1

شهرداري
بندرانزلي

برگزاري جشنواره ها و  مراسمات جهت اجراي فعاليت هاي فرهنگي و هنري و گردشگري(جشنواره لاله هاي تالابي،عزاداري اربعين ،كمك هزينه ساخت فيلم23 مهرو ...)

0

   

1960

1960

2

شهرداري
بندرانزلي

خريد گل و گياه و درختكاري جهت اجراي فضاي سبز

انزلي و غازيان

   

540

540

3

شهرداري
بندرانزلي

اجراي فاز دوم پروژه پارك اختر كاويان(مبلمان، روشنايي، كفپوش،جدولگذاري،فضاي سبز)

غازيان

   

18000

18000

4

شهرداري
بندرانزلي

احداث گلخانه شهرداري بندرانزلي و محوطه سازي آن

انزلي

   

5000

5000

5

شهرداري
بندرانزلي

اجراي پارك هاي محله قاروير ،آزادگان (مبلمان، روشنايي، كفپوش،جدولگذاري،فضاي سبز)

انزلي و غازيان

   

5000

5000

6

شهرداري
بندرانزلي

تجهيزات پارك ها و نصب ست هاي ورزشي

انزلي

   

300

300

7

شهرداري
بندرانزلي

احداث ساختمان مركزي آتش نشاني

انزلي

   

7000

7000

8

شهرداري
بندرانزلي

تسطيح و رگلاژ معابر شهري

انزلي و غازيان

   

10000

10000

9

شهرداري
بندرانزلي

احداث سوئيت هاي انتهاي خيابان پاسداران

انزلي

   

3500

3500

10

شهرداري
بندرانزلي

گسترش فضاهاي اداري(ساختمان اداره فني و نظارت بر پروژه هاي عمراني- ساختمان اداره فني و شهرسازي)

انزلي

   

9000

9000

11

شهرداري
بندرانزلي

لكه گيري نوارهاي حفاري و معابر سطح شهر(نيمه شعبان،خيابان سي متري، خيابان نواب، خيابان شهيد تمجيدي و...)

انزلي و غازيان

   

5000

5000

12

شهرداري
بندرانزلي

روكش آسفالت ورودي غربي شهر

انزلي

   

10000

10000

13

شهرداري
بندرانزلي

روكش آسفالت بلوار آيت الله نجفي

غازيان

   

5000

5000

14

شهرداري
بندرانزلي

روكش آسفالت كانال انصارالحسين

انزلي

   

5000

5000

15

شهرداري
بندرانزلي

روكش آسفالت جنب شبكه بهداشت كار آموزي

انزلي

   

3000

3000

16

شهرداري
بندرانزلي

پالت كاري انزلي و غازيان(ورودي غربي،‌ورودي شرقي،‌خيابان خلخال،نوار ساحلي پاسداران،‌نوار ساحلي اطبا)

انزلي و غازيان

   

20000

20000

17

شهرداري
بندرانزلي

آسفالت باند كندور خيابان نواب

انزلي

   

3000

3000

18

شهرداري
بندرانزلي

جدولگذاري و پياده روسازي خيابان نواب

انزلي

   

2000

2000

19

شهرداري
بندرانزلي

فرش موزاييك خيابان مطهري

انزلي

   

3500

3500

20

شهرداري
بندرانزلي

احداث ساختمان باجه بانك شهرداري ناحيه

انزلي

   

900

900

21

 

هدايت آبهاي سطحي

انزلي و غازيان

   

19400

19400

22

شهرداري
بندرانزلي

ابرو بتني معابر سطح شهر

انزلي و غازيان

   

2000

2000

23

شهرداري
بندرانزلي

جدولگذاري نوار ساحلي اطبا

غازيان

   

2500

2500

24

شهرداري
بندرانزلي

جدولگذاري و پياده روسازي ورودي غربي شهر(ظلع جنوبي)(حدفاصل پارك شقايق تا شهرداري ناحيه يك)

انزلي

   

5000

5000

25

شهرداري
بندرانزلي

جدولگذاري ورودي شرقي شهر(ضلع شمالي)(حد فاصل ميدان مالا تا ترمينال مسافربري

غازيان

   

4500

4500

26

 

جابجايي تيربرق هاي مزاحم

انزلي

   

3000

3000

27

شهرداري
بندرانزلي

لوله گذاري ها(پيل علي باغ،پاسداران و...)

انزلي و غازيان

   

25000

25000

28

شهرداري
بندرانزلي

تكميل يادمان شهداي گمنام

انزلي

   

5000

5000

29

شهرداري
بندرانزلي

تخريب ديوار مصلي و ساخت ديواره جديد مصلي

انزلي

   

4000

4000

30

شهرداري
بندرانزلي

اصلاحات هندسي ميادين(بازارچه خيابان آذربايجان،ورودي خيابان انتظام و...)

انزلي و غازيان

   

2000

2000

31

شهرداري
بندرانزلي

هزينه هاي طرح سالمسازي دريا و نگهداري سواحل (محوطه سازي و تجهيز طرح دريا ، ناجيان غريق، پليس هميارو...)

انزلي و غازيان

   

5250

5250

32

شهرداري
بندرانزلي

بهسازي و تعمير تجهيزات و ماشين الات شهرداري

0

   

2000

2000

33

شهرداري
بندرانزلي

تابلو و تجهيزات شهري و ساماندهي طرح هاي ترافيكي(حمل و نقل)

انزلي و غازيان

   

4350

4350

34

شهرداري
بندرانزلي

بازسازي و نوسازي اتوبوس ها جهت تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي

0

   

30000

30000

35

شهرداري
بندرانزلي

خريد تجهيزات اتش نشاني و خريد و نصب دوربين هاي مداربسته در ايستگاههاي آتش نشاني

0

 

3520

1660

5180

36

شهرداري
بندرانزلي

خريد ملزومات اداري

0

   

600

600

37

شهرداري
بندرانزلي

اجراي فاز اول ساخت تصفيه خانه شيرابه در كارخانه كمپوست

كارخانه كمپوست

 

4000

0

4000

38

شهرداري
بندرانزلي

تملك املاك جهت پارك هاي محله(مجموعه اراضي تخصيص يافته و پارك ها)

انزلي و غازيان

   

365000

365000

39

شهرداري
بندرانزلي

پرداخت غرامت هاي حقوقي

0

   

10000

10000

40

 

راه اندازي تلفن گوياي 137

0

   

300

300

41

شهرداري
بندرانزلي

اجراي فاز اول مركز بازديد كنندگان تالاب (جايكا)

انزلي

   

12000

12000

42

شهرداري
بندرانزلي

ساماندهي سازه هاي تبليغاتي در سطح شهر

انزلي و غازيان

   

300

300

43

شهرداري
بندرانزلي

رنگ آميزي تيرهاي برق و جداول و نقاشي پست هاي برق

انزلي و غازيان

   

3000

3000

44

شهرداري

دوربين هاي پايش شهري

انزلي و غازيان

   

320000

320000

45

شهرداري
بندرانزلي

احداث و بازسازي سرويس هاي بهداشتي

انزلي و غازيان

   

4000

4000

46

شهرداري
بندرانزلي

هزينه هاي ورزشي باشگاه شهرداري

0

   

1400

1400

   

جمع كل(ميليون ريال)

       

957480

 

نهصدو پنجاه و هفت ميليارد و چهارصدو هشتاد ميليون ريال