ملاقات عمومی شهردار با مردم
۱۳۹۳/۰۷/۰۸

بازدید

     ملاقات مردمي با هدف توجه به نيازها ورفع مشكلات ملكي و محلي شهروندان روز هاي سه شنبه هر هفته در ساختمان شهرداري برگزار ...

 

 


   

ملاقات مردمي با هدف توجه به نيازها ورفع مشكلات ملكي و محلي شهروندان روز هاي سه شنبه هر هفته در ساختمان شهرداري برگزار مي شود.

در زیر تصاویر مربوط به ملاقات امروز 8 مهرماه ، شهردار رضا پور شعبان با مردم را مشاهده می کنید.