ملاقات مردمي شهردار بندرانزلي در هفته اول آذرماه برگزار شد
۱۳۹۸/۰۹/۰۶

بازدید


ملاقات عمومی شهردار بندرانزلی به منظور رسیدگی به درخواست ها و مسائل و مشکلات شهروندان در محل اداره شهرسازی واقع در شهرداری ناحیه ۱ برگزار شد.

در این دیدار که به مانند سه شنبه های هر هفته امروز ۵ آذر ماه برگزار شد شهردار بندرانزلی به درخواست های مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون طرح کرده بودند رسیدگی و دستورات مقتضی جهت رفع و یا پیگیری آن صادر گردید.