میدان مالا با بازسازی به روزهای اولیه خود باز می گردد
۱۳۹۲/۰۳/۱۱

بازدید

شهرداری بندرانزلی بازسازی نماد میدان مالا را آغاز نمود.


شهرداری پس از بررسیهای کارشناسی و با همکاری طراح سازه ، با تعمیرات اساسی، اسکلت میدان مالا را که به علت فرسایش و رطوبت بالا کاملا دچار فرسایش و پوسیدگی شده بود، بازسازی نمود. در این مرحله تمامی اسکلت پوسیده نماد میدان مالا خارج و نسبت به بازسازی اسکلت جدید اقدام گردید. مرحله جوشکاری و بازسازی اسکلت میدان مالا به پایان رسیده و هم اکنون در مرحله تعمیر لوله  ها وفواره ها قرار دارد . شهرداری در نظر دارد با تعمیر و ترمیم اساسی نماد میدان مالا نسبت به رنگ آمیزی و نورپردازی حرفه ای آن اقدام کند تا این نماد زیبا  چشم انداز گذشته خود را بدست آورد.