میز خدمت شهرداری بندر انزلی در ساختمان مرکزی شهرداری تشکیل شد
۱۳۹۷/۰۷/۰۲

بازدید

میز خدمت شهرداری بندر انزلی در ساختمان مرکزی شهرداری تشکیل شد


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرانزلی، در راستای اجرای بخشنامه ابلاغیه معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور و در راستای تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان “حقوق شهروندی در نظام اداری” میز خدمت شهرداری بندر انزلی در ساختمان مرکزی شهرداری انزلی تشکیل شد.
میز خدمت به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایتمندی آنان از دستگاه های اجرایی که عهده دار ارائه خدمات به مردم هستند، می باشد.