نشست صمیمی هوشنگ عباسقلی زاده مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با شهردار و اعضاي شوراي شهر
۱۳۹۷/۰۹/۰۱

بازدید

به گزارش اداره ارتباطات شهرداري بندرانزلي هوشنگ عباسقلی زاده مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با شهردار و اعضاي شوراي شهر بندرانزلي ديدار نمود.


به گزارش اداره ارتباطات شهرداري بندرانزلي هوشنگ عباسقلی زاده مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با شهردار و اعضاي شوراي شهر بندرانزلي ديدار نمود. در اين نشست صميمي دكتر پور قربان به ارائه ي گزارش  درباره ي عملكرد و همچنين موانع موجود بر سر راه شهرداري انزلي نمود.