هیات رئیسه شورای اسلامی شهر بندرانزلی انتخاب شدند
۱۳۹۳/۰۶/۱۲

بازدید

     جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بندرانزلی با دستور کار انتخاب هیات رئیسه شورا در محل شورای اسلامی شهر بندرانزلی برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور کلیه اعضاء شورا برگزار شد اعضاء هیات رئیسه شورای اسلامی شهر بندرانزلی با رای مخفی انتخاب گردیدند که طی این رای گیری آقای محمدرضا بدیعی فر با کسب اکثریت آراء بعنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد و آقای علی سفیدروح با اکثریت آراء نائب رئیس ، آقای سیدابراهیم مرتضوی با اکثریت آراء بعنوان خزانه دار ...

 


 

    جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر بندرانزلی با دستور کار انتخاب هیات رئیسه شورا در محل شورای اسلامی شهر بندرانزلی برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور کلیه اعضاء شورا برگزار شد اعضاء هیات رئیسه شورای اسلامی شهر بندرانزلی با رای مخفی انتخاب گردیدند که طی این رای گیری آقای محمدرضا بدیعی فر با کسب اکثریت آراء بعنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد و آقای علی سفیدروح با اکثریت آراء نائب رئیس ، آقای سیدابراهیم مرتضوی با اکثریت آراء بعنوان خزانه دار آقای سعید آفتابی حسین بعنوان منشی آول ، خانم فخرالسادات خاکپور بعنوان منشی دوم ، آقای داریوش جلالوندی بعنوان سخنگو و آقایان بهمن زنجانخواه ، شهرام نواری ، شعبان جعفری ، امیر احمدی فرد و خانم مه سیما نصیری بعنوان عضو شورا انتخاب شدند .

شایان ذکر است سمتهای هیات رئیسه شوراهای اسلامی یکسال اعتبار دارد و انتخابات هیات رئیسه شورای های اسلامی هر ساله برگزار می شود .

شورای اسلامی شهر بندرانزلی انزلی 11 عضو دارد که 9 تن از آنها مرد و 2 تن زن هستند.