ورزش همگانی صبحگاهی با حضور اعضای شورا سرپرست و مدیران شهرداری از یادمان شهدا تا خیابان پاسداران صبح امروز برگزار شد
۱۳۹۹/۰۳/۲۳

بازدید


ورزش همگانی صبحگاهی با حضور اعضای شورا، سرپرست و مدیران شهرداری از یادمان شهدا تا خیابان پاسداران صبح امروز برگزار شد.