پارك انصارالحسين افتتاح مي شود
۱۳۹۸/۰۳/۱۸

بازدید


آيين افتتاح پارك انصارالحسن فردا يكشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۹ صبح در كوي انصارالحسن - پشت مسجد امام موسي بن جعفر(ع) با حضور مسئولين شهري برگزار مي شود.