پروژه هاي افتتاحي دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي (شهرداري بندر انزلي)
۱۳۹۰/۱۱/۱۱

بازدید

* پارك محله اي خيابان پرستو با براورد هزينه  250 ميليون ريال (مورد بهره برداري 200 خانوار)

* پارك محله اي خيابان خرمشهر با براورد هزينه 410 ميليون ريال (مورد بهره برداري 250 خانوار)


*ساماندهي مزار شهدا واقع درمحوطه  بي بي حوريه  با براورد هزينه 150 ميليون ريال .

*جدول گذاري-زيرسازي و آسفالت خيابان هاي پرستو -فلاحتي-ايمان-ايثار با براورد هزينه 6500 ميليون ريال ( مورد بهره برداري 300 خانوار)

*جدول گذاري ٬ زيرسازي و اسفالت و تامين روشنايي خيابان شيلات ( واقع در حاشيه رودخانه پاشاروگا ) جهت بهبود سيماي شهري و رفع معضل ترافيكي شهر.

*پياده رو سازي ضلع شمالي بلوار قدس با برآورد ريالي 600 ميليون ريال جهت بهبود سيماي شهري.

*جدول گذاري ٬ زيرسازي ٬ آسفالت و تامين روشنايي بلوار امام رضا(ع) با برآورد ريالي 6000 ميليون ريال جهت رفع معضل ترافيكي شهر.