گزارش تصويري برفروبی و بازگشایی راه های ارتباطی روستايي توسط شهرداري
۱۳۹۸/۱۱/۲۴

بازدید

گزارش تصويري اعزام ماشین آلات شهرداری به روستاهای آبکنار، خمیران و منطقه چراغ پشتان جهت بازگشایی و برفروبی مسیرها و جاده ها