گزارش تصويري شب هاي سوم و چهارم از پنجمين جشنواره گلدهي لاله تالابي بندرانزلي
۱۳۹۸/۰۵/۲۴

بازدید

شب هاي سوم و چهارم از پنجمين جشنواره گلدهي لاله تالابي بندرانزلي با برگزاري مسابقات ورزشي داژبال بانوان استان، تور روستا گردی به روستاهای آبکنار و طالب آباد و برگزاري جشن هاي شبانه برگزار شد.