گزارش تصويري پروژه هاي عمراني در دست اجراي شهرداري بندرانزلي
۱۳۹۸/۱۰/۱۰

بازدید

 

- رنگ آمیزی مغازه های حاشیه خیابان میرزا کوچک خان

 

- مرمت پل قلم گوده: مرمت عرشه و پیاده رو های طرفین پل جزیره شهید بهشتی ، با هزینه بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان در قالب سه قرارداد، که در قرارداد اول اقدام به تعویض کامل ۷۰ درصد ازعرشه پل شد و در قالب قرارداد دوم نیز طی چند روز آتی اقدام به تکمیل مرمت عرشه و پیاده رو ها خواهد شد.
 

 

- پیاده رو سازی زیر پل انزلی

 

- روکش آسفالت میدان ۲۳ مهر

 

- محوطه سازی و دیواره سازی مصلی

- ادامه آسفالت خیابان آیت الله نجفی

- پارک شهید دوربین در حال اجرا

- شروع محوطه سازی مرکز بادیدکنندگان تالاب انزلي

- اتمام پروژه بازسازی درز انبساط پل ولایت وبازگشایی مسیر

- لوله گذاری خیابان شهید صیاد بورانی جهت هدایت آب های سطحي

- آسفالت کوچه پرهیزکار در منطقه غازیان

- ادامه آسفالت کوچه شهدای کریم بخش

- مرمت پیاده روها