گزارش تصویری تور انزلی گردی
۱۳۹۵/۰۵/۲۲

بازدید

تور انزلی گردی ۵ روز در ایام جشنواه به همت کارگروه گردشگری جشنواره برگزار شد


عصر روز پنجشنبه در چهارمین روزانزلی گردی یادمان شهدای انزلی گلباران شد ، حافظیه بار دیگر بازدید شد و سپس گردشگران از طریق مسیر دریایی به آرامگاه شهید بایندر در محوطه اداره بندر و کشتیرانی رفتند و شرح دلاوری این شهید گرانقدر را از زبان راهنما شنیدند.کاخ موزه نیروی دریایی و آرامگاه ممنوعه لهستانی ها از نقاط این سفر درون شهری بود.

استقبال و رضایت گردشگران از این تور بسیار زیاد بود.