گزارش تصویری ششمین قدم از رویداد تو هم بخوان در جمعه ی فرهنگی بلوار انزلی
۱۳۹۷/۰۶/۱۷

بازدید

ششمین قدم از رویداد فرهنگی «تو هم بخوان» به همت انجمن طرفداران توسعه انزلی و با همراهی شهرداری و انجمن داستان هزار و یک شب انزلی در جمعه های بلوار انزلی برگزار گردید.


تو هم بخوان پروژه ای کتاب خوانی است در راستای کمک به گردش کتاب میان دوستداران کتاب و کتابخوانی که در بندر انزلی برگزار می گردد.