گزارش شهردار بندرانزلي در خصوص آبگرفتگي معابر و تمهيدات لازم در اين خصوص در ستاد بحران شهرستان
۱۳۹۹/۰۹/۱۲

بازدید

گزارش شهردار بندرانزلي در خصوص آبگرفتگي معابر و تمهيدات لازم در اين خصوص در ستاد بحران شهرستان

تماشاي ويدئو