گزارش عملكرد درآمدها و هزینه های شهرداری بندرانزلی در شش ماهه نخست سال 97
۱۳۹۷/۱۰/۱۱

بازدید

 

در اجرای بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری برای اطلاع عموم، به پیوست گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال جاری برای استحضار عموم اعلام می گردد.

لینک دانلود