گزارش عملكرد پروژه هاي عمراني و خدماتي شهرداري بندرانزلي در اسفند 99
۱۴۰۰/۰۱/۰۴

بازدید

توزيع  2000 اصله درخت بين شهروندان و كاشت 99 اصله درخت به نام زوجين و نوزاداني كه در سال 99 به دنيا آمده اند

اجراي روكش آسفالت در خيابان نواب صفوي

اجراي روكش آسفالت سي متري

اجراي روكش آسفالت خيابان شهيد كنعاني

خريد، نصب و راه اندازي دوربين هاي پايش شهري

پايان بتن ريزي و پيشرفت 70 درصدي تصفيه خانه شيرابه كارخانه كمپوست

لايروبي شنبه بازار روگا 

تعويض تابلوهاي ميدان انزلي و نصب بنرهاي معرفي جاذبه هاي تاريخي و گردشگري

تعميرات مستمر كارخانه آسفالت و توليد آسفالت در كارخانه شهرداري بعد از مدت ها

خط كشي معابر سطح شهر

رنگ آميزي، شهر آرايي و ايجاد بازرچه صنايع دستي و سوغات در آستانه سال نو