گزارش عملكرد 50 روزه شهردار بندرانزلي
۱۳۹۹/۰۸/۱۸

بازدید

شهردار بندرانزلي در گزارش ويديويي عملكرد 50 روزه شهرداري بندرانزلي را شرح داد.

گزارش عملكرد 50 روزه شهرداري بندرانزلي