جلسه وضعیت کارکرد مرکز بازدیدکنندگان تالاب با حضور احسان هادی پور رئیس اداره محیط زیست برگزار شد
۱۳۹۹/۰۳/۲۱

بازدید


مرکز بازدید کنندگان تالاب بین المللی بندرانزلی توسط شرکت ژاپنی جایکا ساخته شده و از سال گذشته با تعیین مدیر شروع به کار نموده است و این جلسه با رویکرد تفاهمنامه مابین شهرداری و اداره محیط زیست درباره کارکرد و فعالیت این مرکز برگزار شد.