۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداری بلوار ساحلی (بلوارقدس) ،موج شکن و پارک ساحلی پاسداران
شهرداری بندرانزلی در نظر دارد نسبت به واگذاری امور نگهداری بلوار ساحلی (بلوارقدس) ،موج شکن و پارک ساحلی پاسداران از طریق مناقصه عمومی به شماره 2001005230000004 ثبت در سامانه ستاد طبق ضوابط و مقررات به شرح ذیل اقدام نماید.

شهرداری بندرانزلی در نظر دارد نسبت به واگذاری امور نگهداری بلوار ساحلی (بلوارقدس) ،موج شکن و پارک ساحلی پاسداران از طریق مناقصه عمومی به شماره 2001005230000004 ثبت در سامانه ستاد طبق ضوابط و مقررات به شرح ذیل اقدام نماید.

موضوع مناقصه : واگذاری فضای سبز

مبلغ برآورد: 000/000/000/20 ریال

مبلغ تضمین: 000/000/000/1 ریال

نوع تضمین : ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا یا واریز نقدی در وجه شهرداری و به شماره حساب 3100006799001بانک ملی به نام شهرداری بندر انزلی و بارگذاری در سامانه ستاد

هزینه خرید اسناد مناقصه : مبلغ 000/000/1 ریال واریزبه حساب شماره 0107632759001 بانک ملی بحساب شهرداری بندرانزلی از طریق سامانه ستاد

تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد:از 16/02/1401 لغایت 31/02/1401

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ16/02/1401 لغایت 26/02/1401

مهلت ارائه پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه ستاد از تاریخ 27/02/1401 لغایت07/03/1401

زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت10 صبح روز شنبه مورخ07/03/1401 دفترشهردار محترم

-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

.در صورتی که شرکت کنندگان از انجام معامله خوداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

متقاضیان میتوانند برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44508266 واحد پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمایند

کلیه مراحل شرکت درمناقصه از خرید اسناد تا تحویل در بستر سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir انجام میشود.

کلیه پاکتهای الف و ب و ج بصورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد بارگذاری و ارسال گردد.

شرکت کنندگان میبایست اصل پاکت الف یعنی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را بصورت فیزیکی و مهر و موم شده بعد از ثبت در سامانه ستاد تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 07/03/1401 شهرداری مرکزی به دبیرخانه تحویل دهند.

به پاکتهای(ج) ارائه شده بصورت فیزیکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.و برگه پیشنهاد قیمت پس از دانلود اسناد و درج مبلغ در سامانه بارگذاری گردد.

شماره پشتیبانی ثبت نام 02141934 (داخلی 1)

شماره پشتیبانی مزایده 02141934 (داخلی 5)

مراحل ثبت نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل انجام میباشد. و جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراکز ثبت نام به سایت شهرداری بندرانزلی به آدرس ANZALI.IR مراجعه شودو سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکتها اساسنامه؛ آخرین تغییرات معتبرشرکت، رزومه و ارائه صلاحیت پیمانکاری دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با داشتن اساسنامه مرتبط به موضوع مناقصه یا دارای گواهینامه صلاحیت از اداره کل کار و تعاون در زمینه نگهداری فضای سبز ، گواهی HSE، لیست اعضای هیات مدیره و گواهی صاحبان امضاء و اشخاص حقوقی رزومه و ارائه صلاحیت پیمانکاری و گواهی صاحبان امضاء وگواهی HSE،که همگی باید برابر اصل باشد و در سامانه ستاد بارگذاری گردد و هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم نمایند. تمام اسناد (خریداری شده)مناقصه از جمله شروط اوراق مناقصه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و در مستندات سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) بارگذاری شودبه پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده یا سپرده های مخدوش ویا کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظیر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-مدت اعتبار پیشنهاد مالی : پیشنهاد مالی ارائه شده می بایست به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد.

 
تاریخ:
1401/02/22
تعداد بازدید:
98
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal