۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش تنه ها و چوب آلات هیزمی
شهرداری بندر انزلی در نظر دارد نسبت به فروش تنه ها و چوب آلات هیزمی و از طریق مزایده عمومی به شماره 1001005230000004 ثبت در سامانه ستاد به شرح ذیل اقدام نماید.

(آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای ) (نوبت اول)

شهرداری بندر انزلی در نظر دارد نسبت به فروش تنه ها و چوب آلات هیزمی و از طریق مزایده عمومی به شماره 1001005230000004 ثبت در سامانه ستاد به شرح ذیل اقدام نماید.

موضوع مزایده :

مشخصات

مقدار

مبلغ کارشناسی

مبلغ تضمین

تنه ها و چوب آلات هیزمی

15تن

000/000/255 ریال

000/500/25 ریال

نوع تضمین : ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده یا یا واریز نقدی در وجه شهرداری و به حساب بانکی شهرداری به شماره حساب 3100006799001بانک ملی به نام شهرداری بندر انزلی و بارگزاری در سامانه ستاد

هزینه خرید اسناد مزایده : مبلغ 000/000/1 ریال واریزبه حساب شماره 0107632759001 بانک ملی بحساب شهرداری بندرانزلی از طریق سامانه ستاد

تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد:از 22/04/1401 لغایت 06/05/1401

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 22/04/1401 لغایت ساعت 19 مورخ 02/05/1401

مهلت ارائه پیشنهاد و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ازساعت 8صبح مورخ 03/05/1401 لغایت ساعت 8 صبح مورخ 13/05/1401

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 13/05/1401 دفتر کار شهردار بندر انزلی

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده یا سپرده های مخدوش و یا کم تر از میزان مقرر چک شخصی و نظیر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-مدت اعتبار پیشنهاد مالی : پیشنهاد مالی ارائه شده می بایست به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد.

در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خوداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

متقاضیان میتوانند برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44508266 واحد پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمایند.

کلیه مراحل شرکت در مزایده از خرید اسناد تا تحویل در بستر سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir انجام میشود.

کلیه پاکتهای الف و ب و ج بصورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد بارگزاری و ارسال گردد.

شرکت کنندگان میبایست اصل پاکت الف یعنی مبلغ تضمین شرکت در مزایده را بصورت فیزیکی و مهر و موم شده بعد از ثبت در سامانه ستاد به تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 13/05/1401 به دبیرخانه تحویل دهند. به پاکتهای(ب)اسناد مزایده ،(ج) پیشنهاد قیمت ارائه شده بصورت فیزیکی و فاقد امضای الکترونیکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره پشتیبانی ثبت نام 02141934 (داخلی 1)

مراحل ثبت نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل انجام میباشد. و جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراکز ثبت نام به سایت شهرداری بندرانزلی به آدرس ANZALI.IR مراجعه گردد.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است و هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاریخ:
1401/04/26
تعداد بازدید:
42
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal