۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد
موزیک جیگا

یکی دیگر از یادگار های زمان شهرداری مرحوم محمد علی روشن محل ترنم موزیک است که در قسمت فوقانی بلوار می باشد که به معرفی آنها می پردازیم.

در ص 12 دفترچه راهنمای شهرداری بندرانزلی که در سال 1343 شمسی منتشر گردیده است آمده است:

(محل ترنم موزیک در سال 1311 شمسی بوسیله شهرداری بندر انزلی و توسط مهندسین آلمانی ساخته شد.و طبق مدارک موجود در بایگانی راکد شهرداری (مساحت کلی این بنا 76 متر مربع است)

محل ترنم موزیک که زمانی دسته موزیک 30 نفری پرورشگاه شهرداری با نظم و ترتیب خاص همچون نظامیان و با لباسهای یک رنگ و زیبا در آنجا مترنم بود و قبل از سال 1357 موزیک نیرو دریائی هم گهگاهی در آنجا آهنگهایی می نواخت. از حدود سال 1360 دورش از داخل بطرز نازیبا و زننده ای گرفتند و این بنای زیبا را محلی برای مبارزه با گرانفروشان کردند، تا اینکه در سال 1366 شمسی آنجا را تخلیه و آقای خوانساری شهردار وقت با تخلیه مامورین مبارزه با گرانفروشان به ترمیم آنجا پرداخت و به صورت اولیه درآورد و خدونام آنرا حافضیه گذارد. زیرا درست شبیه حافضیه شیراز است و بالاخره در پائیز 1367 شمسی پس از سالها وقفه موزیک نیروی دریائی به نواختن چند آهنگ در آنجا پرداخت.

 
تاریخ:
1400/11/12
تعداد بازدید:
864
منبع:
Powered by DorsaPortal