۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير
سازمان مدیریت حمل و نقل
سازمان مدیریت حمل و نقل بندرانزلی
 
 
 

نشانی:
بلوار شهید پیشگاه هادیان - شهرداری بندرانزلی
 

شماره ارتباط با سازمان:  

01344501833

 01344501823


 
 
 

وظایف سازمان:
1.مدیرت یکپارچه حمل و نقل عمومی مسافر
2. مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار شهری از قبیل شناسایی، ساماندهی و نظارت بر سامانه های حمل ونقل بار، صدور باربرگ و اعمال ضوابط ایمنی و حفاظت بویژه برای بارهای خطرناک ترافیکی
3.مدیریت ، ساخت، توسعه، بهره برداری ونگه داری پایانه های مسافری شهر و پایانه ها ومراکز عمده بار ( بارانداز ها)
4. مدیریت ساخت، توسعه ونگه داری پایانه های مسافری برون شهری
5. طراحی ، ایجاد و پیاده سازی نظام جامع و یکپارچه اطلاعات مرتبط یا حمل و نقل ترافیک شهری و تحلیل و پایش مستمر آن
6.مدیریت ایجاد، بهره برداری و نگهداشت مرکز کنترل ترافیک شهر
7- مطالعه و مدیریت اجرای طرح های منجر به بهبود تردد شهری، ارتقای ایمنی و نظم تردد، توسعه وبهبود سامانه های حمل ونقل همگانی مسافر وبر از قبیل پیادهسازی نظام جامع ویکپارچه اطلاعات و مدیریت سوانح وتخلفات رانندگی، توسعه وساماندهی شبکه معابر ورفع نقاط نقاط حادثه خیز، اصلاح هندسی وآرام سازی معابر، تقاطع ها، مدیریت تقاطع ها و نحوه کنترل آنها، سامانه های هوشمند حمل ونقل ترافیک، مدیریت یکپارچه سامانه های حمل و نقل و فعالان و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، توسعه و اصلاح خطوط همگانی مسافر و پوشش بهینه آنها ، نحوه توزیع ناوگان مسافر در خطوط و سرفاصله زمانی اعزام ناوگان و ایجاد محدودیت زمانی و مکانی فعالیت ناوگان بار و پایش میزان اثربخشی طرح ها.
8.مدیریت ایجاد، توسعه، نگهداشت و بهسازی زیرساخت های مورد نیاز و مرتبط با حمل ونقل شهری، سامانه های حمل ونقل همگانی بار و مسافر و تاسیسات مرتبط با آن از قبیل معابر و تقاطع ها، پیاده روها، روسازی معابر و پیاده روها ، روگذرها و زیرگذرها، ابنیه (نظیر پل و تونل) ، خطوط حمل ونقل همگانی، ناوگان عمومی بارومسافر، ایستگاه های حمل ونقل همگانی، تجهزیات و و علایم ایمنی، فن آوریهای نوین، سامانه های هوشمند حمل ونقل و ترافیک و تسهیلات ترافیکی با رویکرد تردد ایمن شهروندان و گسترش استفاده از حمل ونقل پاک( پیاده روی، دوچرخه سواری، ناوگان برقی ودونیرویی و...)
9.فراهم کردن زیرساخت های لازم به منظور نظارت و کنترل بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی با اولویت استفاده از سامانه های هوشمند حمل و نقل ترافیک .
10.مناسب سازی و بهبود سامانه های حمل و نقل عمومی مسافر، معابر پیاده روها و تسهیلات ترافیکی بمنظور تردد ایمن و آسان توان یابان بویژه افراد سالمند یا کم توان حسی – حرکتی یا دارای معلولیت.
11.بررسی وتصویب طرح های ترافیکی ایمنی کارگاهی ودسترسی مسیر کلیه عملیات عمرانی واقع در معابر شهری.
12. بررسی و تصویب مطالعات امکان سنجی و عارضه سنجی ترافیکی برای ساخت و سازهای مهم شهری موضوع ماده 32 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.
13.مطالعه و مدیریت اجرای مکانیابی خطوط اضطرار و جانمایی نقاط امداد رسانی از جمله امداد هوایی.
14.مطالعه و مدیریت اجرایی طرح جامع ایجاد، توسعه وبهبود پدافند غیرعامل در حمل ونقل و ترافیک شهری.
15.برنامه ریزی، مطالعه و مدیریت اجرای طرح های مدیریت عرضه وتقاضای سفر و اصلاح الگوی سفر.
16.مدیریت توقفگاههای حاشیه ای و مدیریت ساخت، توسعه و بهره برداری از توقفگاه های عمومی و صدور مجوز های لازم.
17.مدیریت تهیه، نصب و نگهداری علایم افقی و عمودی راهنمایی و رانندگی، تابلوهای هدایت مسیر و معرفی معابر و اماکن خدماتی ، فرهنگی و تاریخی.
18. مدیریت تهیه، نصب و نگهداری علایم افقی و عمودی راهنمایی ورانندگی ، تابلوهای هدایت مسیر و معرفی معابر و اماکن خدماتی، فرهنگی و تاریخی.
19.بررسی و پیشنهاد نرخ حمل ونقل عمومی مسافر و بار و تعیین شیوه اخذ آن با اولویت استفاده از روش های نوین.
20.صدور، تمدید و لغو پروانه بهره برداری و رتبه بندی شرکت های تعاونی یا خصوصی حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
21.صدور، تمدید و لغو پروانه بهرداری واحد های تجاری، اداری یا صنفی فعال و کارگزاران در حمل و نقل بار.
22.صدور، تمدید ولغو پروانه اشغال رانندگان و راهبران ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
23.صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت برای ناوگان حمل ونقل عمومی بار و مسافر.
24. مدیریت اجرای طرح های مرتبط با افزایش سطح مهارت های شغلی و فرهنگ ترافیک رانندگان و سایر فعالان بخش خصوصی و تعاونی حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
25. استفاده از بخش های تعاونی و خصوصی در ایجاد ، توسعه، بهره برداری ، نوسازی و مدیریت سامانه های حمل ونقل عمومی بار ومسافر واجرای طرح های منجر به بهبود عبورومرور شهری از طریق طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی، خرید خدمت و واگذاری بهره برداری تمام یا بخشی از امور مرتبط.
26.مدیریت اجرای طرح های منجر به کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل وترافیک شهری ومصرف انرژی.
27.افزایش آگاهی وارتقای رفتار و فرهنگ عمومی در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در حمل و نقل و ترافیک شهری.
28.اطلاع رسانی بهنگام و مستمر وضعیت ترافیکی شهر به شهروندان.
 

  رئیس سازمان: حسین بیک زاده
 
حوزه ریاست
- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف سازمان
- هماهنگی و برقراری ارتباطات، جلسات و برنامه های رئیس سازمان
- رسیدگی به امور حقوقی و قراردادها و املاک سازمان
- حراست پرسنلی، فیزیکی، اسناد و فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان
- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر بمنظور کاهش شکایات مردم و کارکنان، کاهش تخلفات و حسن اجرای وظایف سازمان
- رسیدگی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای مردم و کارکنان سازمان
- تدوین راهبردها برنامه توسعه مدیریت حمل و نقل شهر بندرانزلی با همکاری معاونت های سازمان
- تدوین برنامه و بودجه سالیانه سازمان
- ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه سازمان در پیشبرد برنامه های مصوب
- تهیه و بروز رسانی آمار مورد نیاز سازمان
- افکار سنجی از مردم و خدمت گیرندگان در مورد نوع و کیفیت خدمات سازمان جهت بهره برداری در برنامه های سالیانه
- افکار سنجی از کارکنان سازمان در مورد سبک مدیریت جهت بهره برداری در برنامه های ارتقاء کارایی نیروی انسانی سازمان
- برنامه ریزی و انجام امور مراسم و تشریفات و تبلیغات سازمان .
- انتشار بروشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات سازمان
- ارتباط با رسانه ها و تحلیل محتوی نظرات مندرج در آنها در ارتباط با وظایف سازمان
- مدیریت چاپ و نشر مطالب مورد نیاز در حوزه های تخصصی سازمان
- هماهنگی و پیگیری امور بین الملل سازمان جهت تامین نیازهای فنی و تخصصی
 

معاونت اداری و مالی
- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر برای توسعه منابع درآمدی سازمان
- تدوین برنامه و بودجه سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن
- تهیه و بروز رسانی آمار و اطلاعات مورد نیاز سازمان
- تامین خدمات فناوری اطلاعات سازمان
- نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب
-تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه سازمان
- نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
- نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای سازمان
- تامین خدمات پشتیبانی و تدارکات سازمان
- برنامه ریزی و تامین خدمات اداری، منابع انسانی، امور تشکیلات و بهبود فرایندهای کاری سازمان
- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان
- اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی ناظر بر کارکنان سازمان
- انجام امور دبیرخانه و مدیریت حفظ و نگهداری اسناد و آرشیو سازمان
- برنامه ریزی و اجرای طرحهای رفاهی برای کارکنان
- وصول عوارض قانونی درآمد حاصل از ارایه خدمات سازمان طبق مقررات
 

معاونت فنی و اجرایی
- نیازسنجی، امکانسجی و ارایه طرح های کاربردی در جهت توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل
- بررسی و ارزیابی و ارایه طرح در جهت بهبود کیفیت خدمات و توسعه پایانه های مسافربری شهر
- بررسی و ارایه پیشنهاد به معاونت زیربنایی و حمل و نقل شهرداری در مورد احداث توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهریو پایانه مسافر بری شهر
- هماهنگی و پیگیری تامین اعتبارات و امکانات مورد نیاز توسعه حمل و نقل
- تدوین استانداردهای کمی و کیفی ماشین آلات و تجهیزات حوزه حمل و نقل
- بررسی و ارزیابی و تعیین نیازهای کمی حمل و نقل بار و مسافر با توجه به جمعیت و پراکندگی جمعیت و توسعه شهر بندرانزلی
- رسیدگی و صدور و تمدید پروانه رانندگان و موسسات حمل و نقل درون شهری
- رسیدگی و صدور و تمدید پروانه رانندگان و موسسات سرویس مدارس
- مدیریت پایانه های مسافری شهر بندرانزلی
- کنترل و نظارت بر حسن انجام کار موسسات و رانندگان حوزه حمل و نقل
- بازرسی و رسیدگی به شکایات و درخواست های مردم، موسسات و رانندگان در امور مرتبط با حمل و نقل
- کنترل و نظارت بر حسن انجام کار پایانه های حمل و نقل
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/17
تعداد بازدید:
1890
Powered by DorsaPortal