۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۸ خرداد
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری 
سید علی حسینی
 معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری

 
 
اطلاعات تماس:  

 شرح وظایف معاونت:

سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی و توسعه مدیریت و منابع شهرداری

تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای آنها .

نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های استخدامی، آیین نامه ها و مقررات استخدامی

نظارت بر وصول درآمد وسعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعملهای مالی برابر مقررات مصوب.

نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها براساس قوانین جاری.

نظارت برتامین امکانات و حفظ و اداره کردن دارایـی های منقـول و غیـر منقـول متعلق به شهـرداری

رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری .

کنترل و نظارت بر دارایی ها و بدهی های سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری .

نظارت بر تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و توزیع بودجه سالانه و بررسی و تأیید ها.

امضاء و صدور احکام پرسنلی و برگزاری جلسات برای حل امور مربوط به پرسنل شهرداری

تاریخ به روز رسانی:
1401/09/27
تعداد بازدید:
782
Powered by DorsaPortal